کاشی دست ساز شمسه

Iran

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز- کوی ولی عصر- فلکه معلم- جنب بانک اقتصاد نوین مجتمع رز- طبقه 5

۳۳۳۳۶۱۰۰ (۰۴۱) - ۰۹۱۴۳۱۶۴۹۳۷

۳۳۳۳۶۱۰۲

http://www.instagram.com/shamsehtile