کاشی دست ساز شمسه

تولید کاشی های دست ساز
اطلاعات پایه

کاشی دست ساز شمسه

  • تولید کننده

تولید کاشی های دست ساز

تبریز- کوی ولی عصر- فلکه معلم- جنب بانک اقتصاد نوین مجتمع رز- طبقه 5

http://www.instagram.com/shamsehtile

مالکیت

۱ فروردین ۱۳۹۰

سولماز عظیم زاده

اطلاعات کارخانه

کیلومتر 5 جاده تبریز باسمنج - ورودی خاوران